PRAVIDLA ŽEHLINGU

Žehling, nebo-li CURLING S ŽEHLIČKAMI, je zimní sport na ledové ploše vhodný pro všechny v každé věkové kategorii. Sportovní turnaj lze provádět kdekoli, kde je k dispozici ledová plocha, ať už je umělá nebo přírodní. Rozměry nejsou exaktně určeny, vždy vyplynou z kvality ledu a výkonnosti základního a jediného nářadí.

Jediné a základní nářadí používané pro žehling je – domácí žehlička na žehlení prádla.

 • Žehlička může být elektrická se šňůrou nebo s ustřihnutou šňůrou
 • Žehlička může být nahřívací – historická
 • Žehlička může být dutá s prostorem pro dřevěné uhlí nebo výměnnou náplň – historická
 • Žehlička musí mít vlastní držátko, které je součástí žehličky. Držátko však může být odnímatelné

Kdo soutěží

 • Soutěžícím může být každý příchozí, který udrží v ruce žehličku a dobrovolně se bude řídit pokyny pořadatele a také unese verdikt hlavního rozhodčího, ať je jakýkoli. Hlavním kritériem pro účast v soutěži je, aby si soutěžící přinesl vlastní žehličku k soutěžení.

Protesty a námitky ve hře

 • Veškeré nejasné situace nebo námitky řeší pouze hlavní rozhodčí.
 • Případný protest je potřeba uplatnit u hlavního rozhodčího. Úplatky rozhodčímu se mohou řešit veřejně a to pouze ve formě tekuté s příměsí alkoholu.
 • Proti výroku řádně proškoleného hlavního rozhodčího není opravný prostředek.

Hlavní rozhodčí / pomocný rozhodčí

 • Hlavní rozhodčí je soutěžícím představen pořadatelem při zahájení soutěží.
 • Hlavní rozhodčí může požádat některé soutěžící, aby se stali pomocnými rozhodčími. Takto úředně oslovení účastníci vyhoví.

Doping

 • Vzhledem k tomu, že žehling je prapůvodně sport z Moravských rybníků, nehraje si při něj nikdo na puritány a slečinky. Mírný doping na našem baru je možný, ba žádaný i v průběhu hry. V nabídce je svařák, grog, punč a mnohé další energetické bomby, vše vřele doporučujeme, neboť to zlepšuje přesnost hodu žehličky. Kouření není povoleno s výjimkou hlavního rozhodčího, pomocných rozhodčích a pořadatele, kteří mohou kouřit Kubánský doutník.

HLAVNÍ SOUTĚŽ:

Soutěž smíšených družstev v žehlení na přesnost

 • Smíšená soutěží družstva mohou mít různý počet členů a nemusí být nutně u všech družstev stejný.
 • Žehlí se výhradně na vzdálenost určenou rozhodčím. Mladší účastníci mohou žehlit ze vzdálenosti kratší. Tato zkrácená vzdálenost musí být určena rozhodčím.
 • Během turnaje je možno vzdálenost cíle měnit s ohledem na kvalitu ledu, vždy ale jen tak, aby žádné ze soutěžících družstev nezískalo výhodu.
 • Družstva jsou nejméně tříčlenná. Pořadatel však podle počtu účastníků může rozdělit účastníky do družstev o přibližně stejném počtu členů.
 • Družstva proti sobě žehlí turnajovým způsobem, a to podle rozpisu pořadatele.

Pravidla žehlení:

 • Každý člen družstva žehlí žehličkou na cíl. Žehličku si každý soutěžící přinese sám. Pokud ji nemá, je mu přidělena jedna žehlička pořadatelem. Postupně žehlí všichni členové družstva. Družstvo, které má méně členů než je počet soutěžních žehliček, může určit libovolného svého člena k doplňkovému žehlení. Není možné (až na výjimku stanovenou rozhodčím) v jednom kole žehlit stejnou žehličkou vícekrát.
 • Ostatní členové družstva mají k dispozici smeták, kterým čistí a umetají prostor před žehličkou soutěžícího, v průběhu vypuštění žehličky na cíl.
 • Po ukončení kola soutěže v žehlení hlavní rozhodčí změří vzdálenost nejbližší žehličky družstva od cíle. Družstvo, u kterého je žehlička v kratší vzdálenosti od cíle získává bod. Družstva hrají minimálně dvě kola. Soutěž družstev končí buď bodovým hodnocením 2:0 nebo 2:1, pokud výsledek druhého kola končí 1:1 hraje se 3.rozhodující kolo.
 • Postup se opakuje dokud nedožehlí všichni soutěžící ze všech družstev dle rozpisu pořadatele.
 • Měření rozhodčím probíhá tak, že žehlička daného družstva, která je nejblíže cíli, bude změřena Žehlička, která dojede přímo na cíl, získává pro svoje družstvo „extra“ bod vždy.
 • Družstvo, které v turnaji získá nejvíce bodů, vítězí.
 • Turnaj může být prováděn systémem každý s každým družstvem nebo vyřazovacím pavoukem nebo kombinací obou.
 • Soutěž může být podle počtu účastníků rozdělena podle použitých žehliček např. zvlášť pro žehličky elektrické, historické, ….. atd.